Kurs znakarski za nami... 

Wkrótce więcej informacji...

 

Zapraszamy na wystawę: "Poznajemy Niepodległą - od krajoznawstwa retro do krajoznawstwa 2.0".

Wystawa przygotowana jest w związku z jubileuszem 100. lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wystawa ukazuje początki działalności krajoznawczej i patriotycznej zainicjowanej przez PTT i PTK na rzecz niepodległości Polski jeszcze w okresie zaborów, a kontynuowanej jako nowoczesne krajoznawstwo na rzecz społeczeństwa polskiego przez PTTK.

Wystawa dostępna jest w holu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie do 23 marca 2019 r.


 

I N F O R M A C J A 

W biurze Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie dostępne są już pieczątki nowo mianowanych PTP. Osoby, które zamówiły pieczątki, proszone są o odbiór do końca marca 2019. Prosimy o przekazanie informacji. 


 

Z okazji przypadającej w 2019 r. 450. rocznicy zawarcia pomiędzy Polską i Litwą unii zwanej Unią Lubelską, Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK  w Lublinie uchwałą nr 43/XXI/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r ustanowił „Odznakę Krajoznawczą 450 - lecia UniLubelskiej”

Odznakę weryfikuje Terenowy Zespół Weryfikacyjny Odznak Krajoznawczych O/M PTTK w Lublinie i Terenowy Referat Weryfikacyjny Odznak Turystyki Pieszej O/M PTTK w Lublinie. Książeczkę lub inną formę potwierdzenia zwiedzania obiektów należy pozostawić w Biurze Oddziału - ul. Rynek 8. Blachę metalową (grafika powyżej) można nabyć w Biurze Oddziału. Zapraszamy do zdobywania Odznaki. 

REGULAMIN