ODDZIAŁ MIEJSKI PTTK

im. Aleksandra Janowskiego

w Lublinie

KOMISJA TURYSTYKI PIESZEJ

 

KOMUNIKAT

 

          Komisja Turystki Pieszej Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie informuje,

że organizowany jest egzamin dla kandydatów na przodowników turystyki pieszej PTTK

oraz na rozszerzenie uprawnień przodowników turystyki pieszej PTTK.

 

Planowany termin egzaminu

 

16 listopada 2019 r.

o godz. 1000

w Sali Szkoleniowo-Klubowej Oddziału Miejskiego

(Rynek 8  III p.)

 

Wszyscy kandydaci na przodowników TP i przodownicy PTP rozszerzający uprawnienia proszeni są złożenie odpowiednich wniosków (potwierdzonych przez macierzyste komisje turystyki pieszej lub zarządy oddziałów) do dnia 11 października 2019 r. w biurze Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie (Rynek 8, 20-111 Lublin)

Zebranie znakarzy w sprawie prac znakarskich na rok 2019
 
 
wtorek 03.09.2019r. o g.16:00, w sala klubowa OM w Lublinie, Rynek 8.
 
Obecność obowiązkowa.
 
Proszimy przekazać dalej... 

Zapraszam na zebranie znakarzy dnia 6 czerwca 2019 r. 

Celem spotkania będzie omówienie zmian jakie nastąpiły w rozliczeniu szlaków oraz ustalania punktów GPS na urządzenia techniczne szlaków.

Szkolenie przeprowadzi Leszek dnia 6 czerwca 2019 r godzina 16:00 sala klubowa OM PTTK w Lublinie.  

W dniu 30 kwietnia 2019 roku w sali klubowej OM PTTK w Lublinie miało miejsce zebranie aktywnych znakarzy. Omówiony został plan prac znakarskich w 2019 roku wraz z przydzieleniem szlaków do odnowienia. W tym roku znakarze odnowią prawie 600 km (z 2000) szlaków, których administratorem jest OM PTTK w Lublinie. 

Nowo mianowanym znakarzom wręczono legitymacje znakarzy szlaków pieszych i rowerowych. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji