Relacja z Jubileuszowego Złazu z okazji 115. rocznicy powstania Oddziału Lubelskiego PTK

 

 

 

 

     7 października 2023 r. w gościnnych progach Muzeum Wsi Lubelskiej odbył się Jubileuszowy Złaz z okazji 115. rocznicy powstania Oddziału Lubelskiego PTK pod Honorowym Patronatem Dyrektora Muzeum Wsi Lubelskiej. W Złazie wzięli udział:

- Pani Bogna Bender-Motyka – Dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej;

- Kol. Tadeusz Sobieszek – Honorowy Członek PTTK, Honorowy Członek Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie;

- Kol. Mieczysław Kseniak – Honorowy Członek Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie, emerytowany Dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej;

- Kol.  Andrzej Wasilewski – Prezes Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie;

- Kol. Katarzyna Komisarczuk – Wiceprezes Urzędujący Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie;

- Kol. Leszek Warowny – Wiceprezes ds. programowych Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie, Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK;

- Kol. Henryk Boguta – Wiceprezes ds. organizacyjnych Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie;

- Kol. Radosław Skuła – Skarbnik Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie;

- Kol. Adam Krzysiek – Członek Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie;

- Kol. Beata Maciejewska – Musur – Wiceprezes Komisji Rewizyjnej Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie;

- Kol. Zdzisław Rydz – Prezes Sądu Koleżeńskiego Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie;

- Kol. Wojciech Kowalski – Przewodniczący Oddziałowej Kapituły Odznaczeń;

- Kol. Andrzej Suski – Gość Honorowy, Znakarz - współautor oznakowania szlaku w pierwszej wersji w 1999 roku;

- Przedstawiciele Zarządów Kół i Klubów zrzeszonych w Oddziale Miejskim PTTK w Lublinie;

- Członkowie Kół: „Trasy” przy MPK w Lublinie, Klubu Organizatorów Turystyki i Krajoznawstwa, Koła Przewodników Miejskich i Terenowych im. Mikołaja Stanisława Pajdowskiego, Klubu Turystyki Pieszej „Niezależni”, Klub Turystyki Pieszej „Krwinka” z Poniatowej, Koło "Żurawie", Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego „Łazik”, Klubu Turystyki Kajakowej „Ciernik”, Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego w Terpentynie – Dzierzkowicach, Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego "Semafor". 

 

     Jubileuszowy Złaz odbył się nie tylko z okazji 115. rocznicy powstania Oddziału Lubelskiego PTK, ale również z okazji 25-lecia istnienia szlaku im. PTK na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej. Dokładnie z okazji 25-lecia zrodzenia się idei utworzenia szlaku, a 24. rocznicy jego otwarcia.

 

Na Złaz przybyły dwie grupy:

  1. Pierwsza prowadzona przez Kol. Marcina Smyka – Prezesa Koła „Trasy” przy MPK w Lublinie, która przybyła od północy niebieskim szlakiem „Doliny Ciemięgi” Lublin ul. Zabytkowa – Lublin Skansen. Przejście na trasie: Lublin ul. Sławinkowska (pętla autobusowa) - Lublin Skansen 
  2. Druga grupa prowadzona przez Kol. Grzegorza Szramowiata przybyła od zachodu czerwonym szlakiem „Wyżynnym” Kazimierz Dolny – Lublin. Przejście na trasie: Dąbrowica (pętla autobusowa) - Lublin Skansen. 

Komisja Turystyki Pieszej Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie składa serdeczne podziękowania Przodownikom za poprowadzenie grup. Bez nich Złaz nie mógłby się odbyć.

 

     W okresie od lipca do października 2023 roku dokonano odnowienia szlaku koloru zielonego (LU-5567-z)  powstałego w 1999 roku. Dnia 18 września 1999 roku w 90. rocznicę powstania Oddziału Lubelskiego PTK nadano mu imię „POLSKIEGO  TOWARZYSTWA  KRAJOZNAWCZEGO”. Utworzenie szlaku wpisało się w Sejmik Przedkongresowy „Gniezno 2000”. Dzięki dużemu zaangażowaniu Honorowego Członka Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie Kol. Mieczysława Kseniaka – ówczesnego Dyrektora Muzeum Wsi Lubelskiej, Andrzeja Wasilewskiego – Prezesa Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie oraz znakarzy: kol. Andrzeja Suskiego, śp. Jerzego Zakrzewskiego oraz śp. Ryszarda Bałabucha, mogły odbyć się prace znakarskie. Uroczystego otwarcia szlaku dokonali: Kol. Tadeusz Sobieszek - ówczesny Prezes Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK, Kol. Mieczysław Kseniak - ówczesny Dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej oraz Prezes Zarządu Głównego PTTK  Kol. Janusz Zdebski. Otwarcie miało charakter symboliczny poprzez uścisk dłoni Kol. Mieczysława Kseniaka i Kol. Janusza Zdebskiego i przecięcie ich dłoni jako symbolicznej wstęgi przez Kol. Tadeusza Sobieszka.  Moment ten uwieczniony został na fotografii zamieszczonej w broszurze informacyjnej, którą otrzymali uczestnicy Złazu. 

   

     Komisja Turystyki Pieszej na spotkaniu znakarskim przedstawiła propozycję odnowienia zielonego szlaku im. PTK na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej i wpisania tego przedsięwzięcia w obchody 115. rocznicy powstania Oddziału Lubelskiego PTK. Propozycję zaakceptowano jednomyślnie, a następnie przeprowadzono rozmowę z Dyrekcją Muzeum Wsi Lubelskiej. Pani Dyrektor Bogna Bender-Motyka z wielką otwartością przychyliła się do realizacji projektu.  Uzgodniony przez obie strony przebieg szlaku umożliwił znakarzom wykonanie prac znakarskich. W związku z rozwojem Muzeum prace polegały nie tylko na jego odnowieniu, ale też na wprowadzeniu pewnych zmian i poprowadzenia go przez wszystkie sektory etnograficzne w Muzeum. Od 2023 roku szlak jest jednokierunkowy. Dokonano odnowienia tablicy informacyjnej, wykonano 4 drogowskazy. Wszelkie prace zostały wykonane społecznie przez znakarzy: Kol. Ewę Kaczmarzewską (przewodnika po Muzeum Wsi Lubelskiej), Kolegów Mateusza Kapitana, Tadeusza Dawidka, Andrzeja Deputata i Zdzisława Rydza.

 

     W 1999 roku przecinano symbolicznie uściśnięte dłonie, aby otworzyć szlak. W 2023 roku, w 115. rocznicę utworzenia PTK Oddziału Lubelskiego, dokonano ponownego jego otwarcia poprzez zamontowanie nowego drogowskazu przy bramie wejściowej do Muzeum. Drogowskaz zamontowali  Pani Bogna Bender-Motyka – dyrektor Muzeum i Kol. Zdzisław Rydz - Honorowy Przewodniczący Komisji Turystyki Pieszej OM PTTK w Lublinie.

     Dalszą część, tj. zwiedzanie Muzeum, poprowadziła Kol. Ewa Kaczmarzewska – Sekretarz Komisji Turystyki Pieszej OM PTTK w Lublinie. Uczestnicy Złazu przy ognisku turystycznym otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz odznakę Złazu. Dyplom zaprojektował Kol. Zdzisław Rydz i Kol. Adam Krzysiek. Odznaka Złazu została zaprojektowana przez Kol. Zdzisława Rydza. W otoku znaczka znajduje się napis: "Muzeum Wsi Lubelskiej, Komisja Turystyki Pieszej Lublin". W środkowym polu znajduje się napis na drogowskazie szlakowym "Jubileuszowy Złaz z okazji 115. rocznicy powstania Oddziału Lubelskiego PTK" z datą 7 października 2023 r. W otoku znajdują się logotypy PTTK i PTK. Organizatorzy przygotowali pieczęć Złazu przedstawiającą drogowskaz szlakowy z napisem: "Jubileuszowy Złaz z okazji 115. rocznicy powstania Oddziału Lubelskiego PTK, Lublin 7 października 2023". Umieszczone zostały logotypy: historyczny PTK, fragment grafiki PTTK - "Wędruj z nami" oraz logotyp Muzeum Wsi Lubelskiej. Ważnym punktem Złazu było wręczenie uprawnień nowo mianowanym Znakarzom oraz Przodownikom Turystyki Pieszej, którzy w ostatnim czasie rozszerzyli swoje uprawienia o kolejne województwa. Kol. Zdzisław Rydz wygłosił referat o etapach organizacji Oddziału Lubelskiego PTK w pierwszych latach jego działalności.

     Kol. Zdzisław Rydz i Kol. Mateusz Kapitan podjęli starania o wykonanie Odznaki Jubileuszowej, którą każdy z uczestników mógł nabyć w czasie Złazu. Na odznace w otoku znajduje się napis: "115 lat ODDZIAŁU LUBELSKIEGO, 1908 PTK - PTTK 2023". W środkowym polu widnieje Zamek Lubelski wkomponowany w granice województwa lubelskiego. W otoku znajdują się logotypy PTTK i PTK. 

     Komisja Turystyki Pieszej Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie składa serdeczne podziękowania za udział wszystkim uczestnikom Złazu. W sposób szczególny Komisja dziękuje Kol. Beacie Maciejewskiej-Musur, Kol. Adamowi Krzysiek oraz Kol. Radosławowi Skule za pomoc w organizacji Złazu.

 

Do zobaczenia na kolejnym Złazie.

 

 BROSZURA - wersja PDF

Zdjęcia ze zbiorów: Jacka Zdenickiego, Zdzisława Rydza i Mateusza Kapitana.