XVIII Lubelski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej „Miłocin 2024”

            9 marca 2024 roku Komisja Turystyki Pieszej Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie zorganizowała po raz osiemnasty Lubelski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej. Tegoroczny Zlot wpisał się w obchody 550. rocznicę utworzenia Województwa Lubelskiego. Uczestnicy spotkali się na dworcu PKP Lublin Główny, by o 07.53 wyruszyć pociągiem do Czesławic. Na miejscu przybyłych powitał Przewodniczący Komisji Turystyki Pieszej OM PTTK w Lublinie Kol. Mateusz Kapitan - Komandor Zlotu, który przedstawił ramowy program Zlotu i jego kierownictwo: kwatermistrza Kol. Tadeusza Dawidka oraz prowadzących trasę: Kol. Marzeną Gałecką oraz Kol. Andrzeja Deputata. W promieniach słońca, które towarzyszyło nam przez cały dzień, ruszyliśmy na trasę Czesławice - Miłocin (11 km), podczas której kol. Leszek Warowny przedstawił historię zespołu pałacowo-parkowego znajdującego się w Czesławicach. Idąc skrajem lasu cynkowskiego dotarliśmy na miejsce, gdzie rozpaliliśmy ognisko turystyczne. Po wspólnym zdjęciu przy fladze PTTK ruszyliśmy w dalszą drogę, gdzie przez pierwsze 150 m mieliśmy do pokonania  błotnisty teren.

            Po drodze napotkaliśmy niesamowity widok -  kilkukrotnie przebiegające tuż obok uczestników stado saren. Po kilku godzinach, przejście zakończyło się w gościnnych progach restauracji „U Hanysa” w Miłocinie. Po pierwszym gorącym daniu nastąpiło oficjalne otwarcie Zlotu, którego dokonał Kol. Mateusz Kapitan. Wśród uczestników Zlotu gościli koledzy z Oddziałów PTTK z Lublina (Miejski i Wojskowy), Włodawy i Chełma.  Głównym punktem Zlotu było złożenie ślubowania przez nowo mianowanych Przodowników Turystyki Pieszej. Ślubowanie odebrał Przodownik z najniższym numerem legitymacji – na Zlocie była to Kol. Maria Nowosad (PTP nr 7360). Następnie Piechurom została wręczona niebieska odznaka PTP (III st.) wraz z legitymacją, akt ślubowania oraz pieczątka przodownicka. W ten sposób do grona Przodowników TP przyjęliśmy nowych 9 Piechurów:

- Teresę Chabros, Annę Lemiechę, Mirosława Molesztaka, Michała Pokrakę, Mareka Skałeckiego, Magdalenę Skoniecką, Irenę Smyk, Marcina Smyka, Piotra Zaborskiego.

            W dalszej części uroczystości legitymacje z rozszerzeniem uprawnień przodownickich na kolejne województwa otrzymało 12  Piechurów.

            Ponadto na okoliczność imieninz Kol. Beata Bryk przygotowała tort, który został podany przez obsługę restauracji. Po reakcji naszych koleżanek i kolegów można było jednoznacznie stwierdzić, że wszystkim uczestnikom tort bardzo smakował.

            W Zlocie uczestniczyło 36 osób + 5 osób na trasie. W związku z udziałem w XVIII Lubelskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej, każdy z uczestników otrzymał pamiątkową naklejkę przygotowaną przez kol. Zdzisława Rydza oraz odcisk pieczęci również przygotowanej przez Kol. Zdzisława Rydza.

            O zbliżającym się nieuchronnie końcu Zlotu przypomniał nam tradycyjny barszczyk czerwony z pasztecikami. O 17.40 w miłej atmosferze uczestnicy spotkania opuszczali miejsce biesiady, by udać się na stację PKP Miłocin Lubelski w drogę powrotną do miejsca zamieszkania.

Kolejny Zlot został zapisany do historii. Czekamy na następny.

Marzena Gałecka

 

Kadra "XVII Lubelskiego Zlotu PTP":

  • Mateusz Kapitan - Komandor Zlotu,
  • Marzena Gałecka - Kierownik trasy,
  • Tadeusz Dawidek - Kwatermistrz

 Zdjęcia z archiwum Haliny Byczek-Krasuckiej, Teresy Chabros, Jarosława Sidorowskiego, Mateusza Kapitana.