XIV Lubelski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej „Niedrzwica Duża 2020”

 

 

           W sobotę 7 marca 2020 roku odbył się XIV Lubelski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej „Niedrzwica 2020”. Zlot rozpoczął się w Niedrzwicy Kościelnej, gdzie uczestniczy przybyli busami i samochodami osobowymi. „Piechurów” powitał Komandor Zlotu, Przewodniczący Komisji Turystyki Pieszej OM PTTK w Lublinie kol. Jacek Zdenicki, który przedstawił ramowy program Zlotu i jego kierownictwo. Kierownik trasy kol. Janusz Skrzypek zaprosił zebranych do kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja, gdzie ks. kan. Jan Karaś przedstawił historię parafii i jej zabytki. Wypowiedź księdza proboszcza uzupełnił kol. Leszek Warowny, który na całej trasie przedstawiał nam obiekty krajoznawcze. Po wspólnym zdjęciu przed miejscowym kościołem ruszyliśmy w trasę zabytkową aleją (pomników przyrody) i parkiem dworskim. W promieniach słońca, które towarzyszyło nam przez cały dzień, minęliśmy zabytkowy młyn i przekroczyliśmy most na rzece Nędznica. Z lewej strony drogi ujrzeliśmy zabudowania starej plebani i drewnianą kapliczkę w miejscu poprzedniego kościoła. Ulicą Piłsudskiego dotarliśmy do cmentarza z I wojny światowej w formie kopca. Spoczywają na nim żołnierze rosyjscy i austro-węgierscy polegli latem 1914 i 1915 r. Następnie polną drogą dotarliśmy do lasu, w którym urządziliśmy postój. Po zaspokojeniu głodu i pragnienia ruszyliśmy dalej, drogą biegnącą skrajem lasu. W osadzie Zalesie powitały nas kolejne zwiastuny zbliżającej się wiosny w postaci przebiśniegów. Po przejściu kolejnego kompleksu leśnego ukazały się nam zabudowania Niedrzwicy Dużej. Przy miejscowym dworcu kolejowym zwiedziliśmy kolejny cmentarz z I wojny światowej leżący na turystycznym szlaku frontu wschodniego. Kulisy powstania szlaku przedstawił nam kol. Andrzej Wasilewski. Minąwszy przejazd kolejowy dotarliśmy do restauracji Impressa, miejsca obrad. Po obiedzie, o który zadbał kwatermistrz kol. Mateusz Kapitan, rozpoczęła się oficjalna część Zlotu.

     XIV Lubelski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej „Niedrzwica 2020” otworzył Komandor Zlotu kol. Jacek Zdenicki, który powitał kol. Andrzeja Wasilewskiego – Członka ZG PTTK, kol. Leszka Warownego – Członka GSK PTTK, kol. Katarzynę Ogonowską – Członek KTP ZG PTTK i kol. Wojciecha Kowalskiego – Członka KK ZG PTTK oraz pozostałych władz i członków oddziałów, kół i klubów PTTK. Głównym punktem Zlotu było uroczyste wręczenie odznak i wyróżnień oraz legitymacji z rozszerzeniami uprawnień na kolejne województwa Przodownikom Turystyki Pieszej. Brązową Honorową Odznakę PTTK i Dyplom Zasłużony dla Turystyki Pieszej otrzymał kol. Janusz Skrzypek. Legitymacje z rozszerzeniem uprawnień na kolejne województwa otrzymało sześciu PTP. Koledzy Piotr Kowalski i Jacek Zdenicki wyróżnieni zostali odznakami kolekcjonerskimi. Wręczono także odznaki krajoznawcze: Miejsca kultu św. Jana Pawła II i Szlakami Świętego Jana Nepomucena. Kierownictwo Zlotu w imieniu Przodowników TP, znakarzy i członków zaprzyjaźnionych kół wręczyło kol. Zdzisławowi Rydzowi (Honorowy Przewodniczący KTP OM PTTK w Lublinie) „mały” upominek za społeczną pracę na rzecz turystyki i krajoznawstwa. Miłym akcentem Zlotu były także życzenia i kwiaty z okazji Dnia Kobiet i urodzin.

        Następnie zabrał głos Prezes OM PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie kol. Andrzej Wasilewski, który pogratulował wszystkim PTP otrzymanych wyróżnień i rozszerzenia uprawnień oraz podziękował OKTP za wzorową współpracę. Wskazał, że KTP OM jako jedyna ma własną stronę internetową. Przedstawił działania Zarządu OM i Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Lubelskiego w ubiegłym roku oraz plany wycieczek szkoleniowych i zlotów w 2020 r.

        W dalszej części obrad trwała wymiana poglądów na temat planowanych rajdów, zlotów oraz rocznic kół i klubów. Uczestnicy zostali poinformowani o najbliższych szkoleniach Kadry Programowej i terminie rozszerzenia uprawnień PTP. O zbliżającym się nieuchronnie końcu zlotu przypomniał tradycyjny bigos…

        W Zlocie wzięło udział 28 osób (PTP i członków PTTK) z trzech Oddziałów zrzeszonych w Porozumieniu Oddziałów PTTK Województwa Lubelskiego, tj.: Oddziału Miejskiego, Oddziału Wojskowego i Oddziału Akademickiego w Lublinie. Najliczniej reprezentowane było Koło „TRASY” z Lublina i Klub Turystyki Pieszej „KRWINKA” z Poniatowej.

        Do zobaczenia za rok. Bywajcie!

 

Kadra "XIV Lubelskiego Zlotu PTP":

  • Jacek Zdenicki - Komandor Zlotu, 
  • Janusz Skrzypek - kierownik trasy,
  • Mateusz Kapitan - kwatermistrz.

 

Zdjęcia: Jacek Zdenicki, Zdzisław Rydz.